Српска читаоница у Иригу


32citaonica.jpg


Посебна вредност културно-историјске баштине је Српска читаоница у Иригу, прво и најстарије грађанско читалиште у Срба, основано 1842. године. Читаоница је основана са циљем да чува српску народност и развија књижевност у сваком погледу, и још више, она је неговала дух толеранције и разумевања међу словенским и несловенским народима.

Данас Српска читаоница успешно ради у неколико праваца: развија и унапређује основну делатност, библиотечку, повећавајући њене фондове, а нарочито посебне збирке (завичајну, музејску); истрајно испуњава своју културну мисију од Сабора библиотекара Срема (од 1962. године), преко издавачке делатности до очувања успомене на Ирижанина Борислава Михајловића-Михиза и доделе награде за драмско стваралаштво које носи његово име.

У оквиру читаонице налази се њена галерија у којој се могу видети изложбе сликара, вајара, фотографа и то не само са њене територије него и шире.


Фото: