Манастири

Овај манастирски комплекс већином је обновљен у 18. Веку и чини специфичну културно-историјску целину српске барокне уметности. У манастирима су се ударали темељи културне традиције, а током тешких времена турске окупације, остају једини центри културе и образовања и доприносе очувању националног идентитета и свести Срба.
У манастирима се пише, преписују, окивају и украшавају књиге, негује и одржава архитектура, сликарство.По ободу Фрушке Горе смештено је 17 православних манастира, изграђених крајем 15. и током 16.века.
Захваљујући великом броју манастира на једном месту, Фрушка Гора је добила епитет „Српски Атос“.

Најзначајнији манастири налазе се на територији општине Ириг: