Воденица у Ривици


Stara vodenica u Rivici (1)_resize.JPG


Воденица са усправним колом подигнута је у Ривици 1800. године према натпису који постоја крај улаз. испод годин постојали су иницијали АТ. по томе би спадала међу најстарије воденице у Срему. Грађена је од тврдог материјала, облепљена блатом и окречена, осим на забатној страни на којој је дрвени точак великог пречника на чије паоке пада вода спроведена с брега древним коритом.Налази се у хатару села  на потесу Јазавац. Услед изградње језера пренета је 1974. године на данашњу локацију, удаљену неколико стотина метара од првобитне. У нову зидану зграду воденице пренет је конзервиран млински механизам. мада делом конзервирана она је ван употребе, јер нема воденичког јаза ни воде која би је покретала. 

Фото:


Мапа: