Манстир Велика Ремета


velika_remeta.JPG


МАНАСТИР ВЕЛИКА РЕМЕТА са црквом посвећеној св. Димитрију предање везује за краља Драгутина, али је вероватније да је настао крајем 15. или у првим деценијама 16. века. Под називом Велика Ремета манастир се први пут помиње 1562. године.

Црква је изведена као једноброда грађевина са куполом и припратом. Барокни звоник, са којим је потпуно усклађена фасада цркве, дозидан је 1735. године. Конаци су грађени од 1722. до 1771. године.


Фото: