Најближи аеродром (60км) је међународни аеродром Никола Тесла - www.beg.aero

У окружењу се налазе још следећи аеродроми: