Старо језгро Ирига


jezgro.jpg


Прошлост овог места оставила је доста трага и на савременој физиономији. Центар града сачуван је као амбијентална целина у чему посебан значај има улица Иво Лоле Рибара у којој су најбоље сачувани остаци некада снажног трговачко-занатлијског града и архитектура XIX века. У центру је трг, ранија пијаца окружена једноспратним кућама, грађене у стиловима барока, класицизма и сецесије са дућанима у приземљу што одражава некадашње трговачко-занатлијске функције насеља. Од посебног значаја у овом делу је рибарски трг, црква св. Николе, зграда „Србске велике школе“ из 1831. године, зграда „Иришког среза и Иришког суда“ из 1910-1912. године, зграда ресторана „Ириг“ из друге половине XIX века.

Пут кроз Ириг делимично преграђује кућа која делује најстарије и називају је ''турска кућа'', иако није толико стара. После Другог светског рата изграђено је неколико нових зграда чиме је склад овог амбијента знатно нарушен.


Мапа: