Манстир Јазак


IMG_3029.JPG


МАНАСТИР ЈАЗАК са црквом св. Тројице основан је 1736. године. Изградња цркве, са традиционалним архитектонским облицима у основи и начину градње, трајала је од 1736. до 1758. године.Барокни звоник дозидан на западној страни, довршен је почетком 19. века. Манастирски конаци који цркву окружују са три стране грађени су од 1736. до 1761. године.

Иконе на барокном иконостасу сликао је 1769. године Димитрије Бачевић са сарадницима.

Генерална реконструкција манастира извршена је од 1926. до 1930. године. Мошти Цара Уроша поново су пренете у манастир почетком 21. века.


Фото:


Мапа: