Манастир Гргетег


IMG_2905.JPG


МАНАСТИР ГРГЕТЕГ са црквом св. Николе основао је, према традицији, 1470. године Змај Огњен Вук. Први сигурни подаци датирају из 1545.-1546 .године.

Манастир је био мапуштен пре Велике Сеобе, а обновио га је 1708. године митрополит Исаија Ђаковић. Око 1770.године саграђена је садашња барокна црква, која је обновљена, према пројекту арх. Хермана Болеа, крајем 19. и почетком 20. века. Тада су обновљени и конаци који са четири стране опасују цркву.

Стари зидани иконостас, рад Јакова Орфелина из 1772.-1774. године порушен је приликом обнове манастира. Иконе на садашњем иконостасу осликао је 1901.-1902. године Урош Предић.

Поред манастира, уз поток, откривен је профил геолошких слојева кроз горњи терцијер и читав квартар. Он је под заштитом Завода за заштиту природе, јер је то једно од ретких места у Панонској низији, где је таложење вршено у континуитету. Уз профил је пано са објашњењем.


Фото:


Мапа: