Собa

Код чика министраВласник:
Ерне Варњу

Адреса:
Маршала Тита 24
Шатринци

Информације:
 +381 22 465-466
 +381 22 465-633
 +381 22 461-126


Капацитет:

2/3 собе


Период издавања:

током целе године


Мапа: