Собa

собе Јелена


jajic 1.jpg

Власник:
Јајић Гојко

Адреса:
Гробљанска 7
Врдник

Информације:
 +381 22 465-633


Капацитет:

1/2 и 1/3 соба


Период издавања:

током целе годинеМапа: