Сеоско туристичко домаћинство

Јазачка бајка


Jazacka bajka_01.jpg

Власник:
Утвић Вера

Адреса:
Фрушкофорска 18
Јазак

Информације:
 +381 22 465-466
 +381 22 465-633
 +381 22 461-126


Капацитет:

3 четворокреветне собе са 12 лежаја


Период издавања:

током целе годинеМапа: