Собa

Љубица


MehandzicLjubica 1.JPG

Власник:
Механдзић Љубица

Адреса:
Карађорђева 43
Врдник

Информације:
 +381 22 465-466
 +381 22 465-633
 +381 22 461-126


Капацитет:

2/2 собе


Период издавања:

током целе године


Цене:

700,00 дневно по особиМапа: