AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE IRIG ORGANIZUJE TRENING NA TEMU ,, IZRADA BIZNIS PLANA -


Agencija za ruralni razvoj Opštine Irig poziva vas na trening “ Izrada biznis plana“ , koji će biti održan od 04-05 juna 2019 u prostorijama Opštine Irig u Irigu.


opstina_irig.jpg

Trening predstavlja: Seminar ima za cilj da kod učesnika razvije pristup izradi biznis plana savremenim metodama, kao i da omogući polaznicima sticanje veština za korišćenje biznis plana kao alata za planiranje, proveru poslovnih ideja i mogućnosti ali i dobijanje saglasnosti i finansijskih sredstava za realizaciju novih ili postojećih poslovnih projekata-poduhvata od banaka i investitora. Predmetni trening koji pretpostavlja da učesnici poseduju osnovna znanja iz EXEL-a.

Sadržaj treninga:

- Upoznavanje sa neophodnim procesom izrade biznis plana: - Smernice za pripremu projekata; - Planiranje prihoda, troškova - Bilans uspeha - Gotovinski tok - Ekonomski tok - Praktičan rad na razvoju konkretnih projektnih ideja; - Odgovori na SVA pitanja u vezi sa pisanjem projekata, ODMAH i na licu mesta; - Upoznavanje sa načinom ocenjivanja podnetih predloga projekata, zašto jedni projekti dobiju finansiranje i zašto drugi „padaju“; - Dizajniranje osnovne strukture predloga projekta u skladu sa kriterijumima i očekivanjima evaluatora: razvoj, razrada projektnih faza i aktivnosti;

Polaznici dobijaju: materijal sa primerima, osveženje na pauzama, sertifikat ARRI o odslušanom seminaru.

KO MOŽE DA UČESTVUJE NA TRENINGU ?

  • Poljoprivredna gazdinstva koja žele da učestvuju na konkursima Ministarstva i Pokrajinskog sekretarijata poljoprivrede a u cilju dobijanja stimulacija, kao i učešće za dobijanje kredita od Razvojnog fonda Vojvodine i Garancijskog fonda Vojvodine.
  • Preduzetnici koji osim učešća na konkursima Ministarstva i Pokrajinskih sekretarijata za dobijanje stimulacija žele da ocene planirani projekat.
  • Pružaocima turističkih usluga a u cilju konkurisanja na konkursima u Ministarstvu i Pokrajini radi dobijanja podsticaja
  • Menadžerima privrednih subjekata a u cilju donošenja poslovnih odluka u skladu sa dobijenim rezulataima.

KAKO SE PRIJAVITI

Na email adresu arri.irig02@gmail.com treba dostaviti popunjen prijavni formular i dokaz o izvršenoj uplati kotizacije. Prijavni formular, agenda treninga i instrukcije za plaćanje nalaze se u prilogu ovog dokumenta, a krajnji rok za dostavljanje prijava je 2019., do 17.00 časova. Ukoliko uplate vršite putem računa organizacije, na navedenu email adresu nam dostavite naziv organizacije, adresu i PIB, a mi ćemo vam u najkraćem roku proslediti predračun/profakturu.

Datum održavanja treninga: 04-05 juna2019. Vreme: 09 - 14 h

Lokacija: Opština Irig, ulica Vojvode Putnika 1, Irig Osoba za kontakt: Gordana Džigurski i Vanja Kukuruzović

E-mail: arri.irig02@gmail.com

Telefon: 062 203 444 i 069 609 267

Cena po učesniku: 8.000 RSD

U cenu je uključeno: kompletan materijal i pribor za rad, tri pauze po danu, osveženje u pauzama i sertifikat o završenoj obuci.