Јавна набавка мале вредности - Набавка радова за реализацију пројекта „Санација и уређење пешачке стазе у Врднику“


Рок за достављање понуда: 08.05.2017.
Датум отварања понуда: 08.05.2017.

 


doc.jpg

Позив и конкурсна документација објављени на ПЈН и интернет страни наручиоца: 28.04.2017.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - преузми


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - преузми


ПОЈАШЊЕЊЕ - преузми


Одлука о додели уговора - преузми


Обавештење о закљученом уговору - преузми