ЗНАТНО ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ТУРИСТА У ОПШТИНИ ИРИГ У 2016. ГОДИНИ


Општину Ириг је у периоду од јануара до новембра 2016. посетило 19.670 туриста, од тога домаћих туриста је било 16.582 док је иностраних било 3.088 што је за знатно више у односу на 2015. годину.


_Tabela_1.jpg

Домаћи посетиоци су чинили 84% од укупног броја гостију, а инострани 16%. Највећи број домаћих посетилаца је било из највећих емитивних центара окружења Београда и Новог Сада, мада се бележи посета и из других градова Војводине (Сремска Митровица, Врбас, Кула, Панчево, Зрењанин, Бачка Паланка..) и Србије.

Од иностраних посетилаца, највећи број долазака су остварили туристи из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске али и незнатан број иностраних туриста бележи се и из Немачке, Италије, Русије..

Током једанаест месеци  2016. године остварено је 85.509 ноћења. Домаћи туристи су остварили 78.120 док су инострани 7.398 ноћења.

 У укупном броју ноћења, домаћи гости су учествовали са 91%, а страни туристи са 9%. 

 

Извор: Републички завод за статистику.